Неједнакости између бројевних средина

  • Нека су a_1,\ldots, a_n призвољни позитивни реални бројеви. Означимо њихову аритметичку, квадратну, геометријску и хармонијску средину са A, K, G и H, редом.

    За бројеве A, K, G и H важи H\le G \le A \le K\,, при чему једнакост важи ако и само ако a_1=a_2=\ldots= a_n.

  • Неједнакости H\le G , G \le A и A \le K се називају ХГ, АГ и АК неједнакости, редом.
  • АК неједнакост важи за произвољне реалне бројеве a_1,\ldots, a_n.
  • Често се АГ и АК неједнакости „примењују“ у својим еквивалентним формама:
    • АГ неједнакост је еквивалентна са n\cdot\sqrt[n]{a_1\cdot\ldots\cdot a_n}\le a_1+\ldots+a_n\,.
    • АК неједнакост је еквивалентна са (a_1+\ldots+a_n)^2\le n\cdot (a_1^2+\ldots+a_n^2)\,.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *