ИНФО

О сајту

Сајт је осмишљен као база математичких знања која се обрађују у предуниверзитетској настави математике у Србији. Намењен је ученицима који учествују на математичким такмичењима, наставницима који их припремају, љубитељима математике и свима који су заинтересовани за овакав садржај.

Сајт и база су у сталном развоју.

Како се сајт користи ?

База пи ++ је у ствари скуп чланака. Сваком чланку су придружене следеће информације:

Категорије
Категорија представља тип чланкa ( дефиниција, теорема или задатак );
Ознаке
Ознакa je назив одређене математичке теме или математичког знања које се чланком „демонстрира“;
Узраст
Представља годину образовања у којој се обрађује математичко знање из чланка.
Област
Представља област математике којој садржај чланка припада.

Замишљено је да читалац користи сајт тако што ће помоћу Филтера ( који се налази у левом менију веб странице ) пронаћи чланке са садржајем за који је заинтересован, а не тако што ће редом читати чланке.

Аутори

Сава Максимовић

Напомена: Овде се под ауторством мисли на формулације свог садржаја изузев задатака и њихових формулација преузетих са математичких такмичења. Ако је задатак преузет са математичког такмичења, онда је име такмичења, по правилу, наведено. Треба напоменути важност аутора математичких задатака који нас сваке године на математичким такмичењима изненађују са новим лепим задацима.

Уредници

Сава Максимовић
Вељко Ћировић

Контакт

sava.piplusplus@gmail.com