Теорема о Z и C угловима

  • Z углови су једнаки ако и само ако су крајње дужи Z линије паралелне.
  • C углови су суплементни ако и само ако су крајње дужи C линије паралелне.

Z и C линије и углови

Ако посматрамо изломљену линију од три дужи, њене крајње тачке могу бити или са различитих страна или са исте стране праве одређене средњом дужи изломљене линије. У првом случају, за изломљену линију кажемо да је Z линија, а у другом случају да је C линија.

Два конвексна угла Z линије називамо Z угловима, а два конвексна угла C линије називамо C угловима.